PRivacy verklaring

Meneeronline.nl verzamelt persoonsgegevens. Hoe we dit doen beschrijven we in dit Privacy Statement. Wij vinden een zorgvuldige omgang van je persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is MeneerOnline, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62307371, gevestigd aan de Linker Rottekade 292, 3034 CV, Rotterdam.

Welke persoonsgegevens verwerkt meneeronline.nl?

Bij het aanvragen van de SEO scan ‘’bel mij terug optie, of bij het gebruik van ons contactformulier zal worden gevraagd om je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt, indien je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Je hebt altijd het recht toestemming voor

Waarom verwerkt meneeronline.nl persoonsgegevens?

het verwerken van deze gegevens in te trekken. MeneerOnline verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van

  • Het onderhouden van contact per mail en/of telefoon;
  • Het afhandelen van betalingen;
  • Het verwerken van sollicitaties;
  • Het leveren van producten, zoals drukwerk, post of relatiegeschenken;
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld belastingaangiftes.

Wat doen wij met de persoonlijke informatie die we verzamelen?

Je persoonlijke gegevens gebruiken wij om met je in contact te kunnen treden, om aan je verzoek om informatie te kunnen voldoen en om je te informeren over onze diensten. Een deel van deze gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar je als persoon of bedrijf. Hoe en waarom we deze gegevens verzamelen wordt beschreven in onze cookie statement.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De wettelijke bewaarplicht voor persoonlijke gegevens is zeven jaar. Persoonsgegevens die van deze bewaren we daarom standaard zeven jaar, waarna deze verwijderd zal worden uit al onze klantrelatiesystemen. Je hebt te alle tijden het recht om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. In de volgende alinea lees je hoe dit doet.

Inzage en correctie

Als klant heb je recht op inzage in de gegevens die meneeronline.nl van je heeft, of verwerkt. Dit zijn gegevens die je zelf hebt achtergelaten of ingevuld hebt via bijvoorbeeld een contactformulier of afspraakformulier. Je kunt contact met ons opnemen om inzicht te krijgen in de gegevens die wij over je hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je via ons contactformulier indienen.

Doorgifte van data aan derden

Meneeronline.nl zal je gegevens in iedere geval nooit verkopen aan derden. Je gegevens worden e uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitwisseling van je gegevens met andere bedrijven is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging

Alle persoonlijke informatie die je zelf verstrekt op onze website wordt via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd. Verder draait onze klantomgeving, eigen IT systemen en verbinding met externe partijen via een beveiligde verbinding. Onze IT systemen worden beheer via gecertificeerd bureau Yourcloudweb, waar wij tevens een bewerkingsovereenkomst mee hebben gesloten.

Bij klachten

Als je een klacht hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar 06 83 53 57 80 . Daarnaast kun je gebruik maken van de informatie op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

MEer weten?